Tiếp thị Sản phẩm

“Bạn cần có một sản phẩm tốt. Sản phẩm đó cần có định vị rõ ràng trên thị trường. Định vị này cần được khai thác và củng cố bởi một bộ máy tiếp thị.”

Martina Lauchengco, tác giả của Loved – Marketing cho sản phẩm công nghệ: Định hình cách thế giới nghĩ về bạn

icon-2

The ROLES

Các vai trò cơ bản

Sứ giả

Kết nối insight về khách hàng và thị trường

Chiến lược gia

Định hướng phương pháp tiếp cận thị trường

Người kể chuyện

Định hình cách thế giới nghĩ về sản phẩm của bạn

Người truyền bá

Tạo điều kiện để người khác thay bạn kể chuyện

icon-1

The SIGNALS

Các dấu hiệu cho thấy đội ngũ tiếp thị sản phẩm cần phải thay đổi

1. Bên ngoài thì đẹp, bên trong lẹt đẹt: Không có khả năng giải thích ngắn gọn và thuyết phục tại sao sản phẩm của bạn có chức năng và những khác biệt chủ đạo nào ngoài lớp vỏ hình thức.

2. Mắc kẹt trong “mê cung” thông số: Mọi giao tiếp cứ như thể là một từ điển tính năng, không có thông điệp định vị cụ thể, tùy nghi để cho đối thủ “bày binh bố trận.”

3. Vận hành như một nhóm được thuê ngoài: Cũng như việc khám phá sản phẩm, việc tiếp thị sản phẩm, ở một mức độ căn bản nhất, không thể giao phó cho những người không hiểu về lí do sản phẩm ra đời.

4. Không đủ nguồn lực chuyên biệt cho việc tiếp thị: Suy cho cùng, thị trường quyết định sự tồn tại của một giải pháp. Không dành nguồn lực cho việc tiếp thị giống như bày biện một ngọn đèn dầu trong khi thế giới đang cần câu chuyện hay về bóng đèn điện.

icon-1

The TASKS

Những việc không nên bỏ qua

1. Truy vấn để tìm ra quan điểm của thị trường hoặc khách hàng trong các buổi họp sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đừng chờ đợi.

2. Tìm hiểu những gì đang mang lại hiệu quả trong tiếp thị. Không phải cái gì cũng quan trọng như nhau.

3. Chia sẻ nhiều câu chuyện hơn. Thỉnh thoảng đi ngược lại xu hướng co gọn mọi thứ lại thành một bảng báo cáo dữ liệu, việc diễn giải một tác động thực tế sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ cho cả đội ngũ lẫn khách hàng.

4. Đánh giá lại thông điệp. Sử dụng nguyên tắc CAST.

5. Sử dụng khung chiến lược tiếp thị để tạo ra sự liên kết giữa nhóm tiếp cận thị trường và nhóm sản phẩm. Vì sự phát triển luôn diễn ra ở cả hai chiều của mũi tên tác động.

6. Sử dụng khung chiến lược thông điệp để cải thiện những gì mà nhóm tiếp thị và nhóm bán hàng sẽ nói.

7. Sử dụng thang đo Quy mô Phát hành để thiết lập các kỳ vọng chung.

8. Sử dụng các phương pháp tiếp thị linh hoạt.

Muốn tham khảo thêm về chiến lược và công cụ tiếp thị tinh gọn?

info-4