$345

Airtable

Airtable

Cơ sở dữ liệu cho người dùng thời hiện đại.

Mô tả

Airtable là giải pháp công nghệ hỗn hợp cho phép người dùng chuyển hoá cơ sở dữ liệu thành ứng dụng di động. Nền tảng này có thể được áp dụng để phục vụ nhiều nghiệp vụ khác nhau – từ marketing, vận hành sản phẩm, lên kế hoạch sự kiện tới dò doanh số bán hàng.

Tính năng chính

Integrations / Drag & Drop / Database / Templates / No-code

Dùng để xây dựng

Database / CRM / Trackers / Internal Tools / Collaboration & Productivity

Sản phẩm dành cho

Dành cho quản lý dự án, quản lý sales và những nhóm làm việc từ xa. Các phòng ban cũng không còn lo gặp cảnh thiếu sót thông tin liên ban nhờ có tình năng Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.

Đặc điểm nổi bật

Tạo khả năng tương tác với dữ liệu và quản lý dữ liệu một cách có hệ thống. Đặc biệt một trong những tính năng mạnh nhất của Airtable là tính năng liên kết bản ghi từ bảng dữ liệu này sang bảng dữ liệu khác.

Phục vụ doanh nghiệp

Lịch sản xuất nội dung / Quản lý chiến dịch marketing / Phát hành sản phẩm số / Dò lỗi phần mềm / Lên kế hoạch sự kiện / Catalog sản phẩm / Tìm việc / Nghiên cứu người dùng / Quản lý kho / Danh bạ nhân viên

Title